Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stáž a ničivý orkán Kyrill

Dne 13. ledna se šestičlenná jednotka zúčastnila stáže na stanici č. 7 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. V průběhu dne bylo družstvo vysláno k dopravní nehodě osobního automobilu. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru, uniklé ropné produkty zasypali sorbentem a pomocí rozbrušovací pily odstranili poškozený sloup veřejného osvětlení. Protože se jednalo o krádež vozidla, byl případ předán Policii ČR. V průběhu dne 18. až 20. 1. vyjeli členové JSDH na území hl. města Prahy celkem k 10 událostem, likvidovali následky živelné pohromy – vichřice. Jednalo se zejména o vyvrácené stromy, plechy padající ze střech, poškozené reklamní plochy apod.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky