Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z policejního deníku březen 2007

  • Nejprve zkrácený a zjednodušený přehled spáchané trestné činnosti za období od 11. ledna do 16. února. Místní oddělení Stodůlky v této době mimo další případy zpracovalo 46 vloupání do vozidel, 14 případů odcizených vozidel, 3 nálezy odcizených motorových vozidel, 14 vloupání do bytů, kanceláří nebo sklepních kójí, 22 ostatních krádeží (zejména peněženek, dokladů a mobilních telefonů z kabelek a tašek).
  • Dne 31. ledna došlo v našem služebním obvodu, který má k vodním tokům daleko, ke krádeži motorového člunu s motorem Honda. Člun, zajištěný zámkem a lankem, byl umístěn na střeše vozidla Honda CRV, stojícím na parkovišti před jedním z obchodů. Pachatel lanko se zámkem odstranil, člun sejmul, vozidlo však neodcizil. Šlo o výstavní exponáty, takže majiteli člunu vznikla škoda ve výši téměř 60 000 Kč. Přestože vozidlo stálo na frekventovaném místě, nepřihlásil se žádný svědek a nezjistili jsme žádné poznatky, které by vedly k zadržení pachatele.
  • V období od 9. února se na našem místním oddělení vyskytly dvě bankovky v nominální hodnotě 200 a 500 Kč. Ty jsme museli odebrat majitelům, protože bylo podezření, že se jedná o padělky. Bankovky spolu se spisovým materiálem jsme postoupili specializovanému pracovišti policie, která je odešle k expertize. Ta s konečnou platností rozhodne o jejich pravosti. Pokud by opravdu šlo o padělky, škoda by vznikla jejich posledním držitelům. Těch bychom se pak museli zeptat, za jakých okolností k takové bankovce přišli. Věnujte proto zvýšenou pozornost ochranným znakům bankovek.

za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra