Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Březnová křížovka

Březnová křížovka

Poněkud podivná letošní zima dělá skutečné divy. S touto abnormalitou se potýká nejen příroda, ale také náš organismus. A protože toto roční období s sebou přináší řadu onemocnění, zkuste zdravotním problémům předejít a dříve, než budete nuceni usednout v přeplněné čekárně lékaře, zajděte se podívat do voňavého krámku Laďky Havlínové na Suchý vršek 2121/2 v Nových Butovicích. Zde možná najdete pomoc na nejen typicky zimní neduhy. Bylinky sice nenahrazují lékařskou péči, ale působí preventivně, zkracují dobu onemocnění, příznaky a průběh jsou mírnější a ... (viz tajenka). Bylinky však zdaleka nejsou jediné, co zde najdete. Tak proč to nezkusit? Schůzku si můžete domluvit na tel. 777 068 141.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. března. Adresa redakce STOPu:
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Únorová tajenka:


RÁJ OŘÍŠKŮ A SUŠENÝCH PLODŮ NA LUKÁCH.

Výherci:


Eva Vašutová, Lužiny; Martin Beran, Lužiny; Petra Holubová, Stodůlky.

připravila Eva Černá