Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak lépe najít práci?

Jak lépe najít práci?Síť mateřských center nabízí všem, kteří hledají zaměstnání a mají zájem pro svoji úspěšnost na trhu práci věnovat čas a zlepšit si své dovednosti a schopnosti, účast na projektu Sdílené (částečné) úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.

Nabízíme kurzy:
Zaměstnání - jak začít a jak pokračovat?, Jak získat částečný úvazek?, Základy práce na PC, Jazykový  kurz, Rekvalifikační kurzy a individuální poradenství. Cílem je rozvíjet osobnostní a profesní předpoklady účastníků a tím zvýšit jejich šanci na uplatnění na trhu práce. Další informace podá Jana Šenbauerová na tel. 224 826 585 nebo jana.senbauerova@materska-centra.cz.