Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová perspektiva pro ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností

Společnost InBIT Česká republika, s.r.o., společně se Střední školou technickou na Zeleném pruhu a úřady práce Hlavního města Prahy startuje vzdělávací projekt pro starší spoluobčany a osoby s nižší kvalifikací s názvem Správce nemovitostí - bezpečnostní pracovník - nová perspektiva pro ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Nabízené vzdělávací kurzy jsou dva: správce nemovitosti – domovník a bezpečnostní pracovník. Výhodou pro účastníky je zprostředkování měsíční praxe s vyhlídkou na stále zaměstnání. Forma i obsah školení jsou voleny s ohledem na věk účastníků a jejich dosavadní zkušenosti a znalosti. Díky financování z Evropské unie je účast v kurzu bezplatná.

Zájemci o účast v kurzu se mohou přihlásit na telefonních číslech 286 580 465, 774 124 791 nebo e-mailem jonakova@inbitcr. cz a spicakova@projektesf.cz. Denní školení v odpoledních hodinách mezi 14-18 hodinou bude probíhat v budově Střední školy technické na Zeleném pruhu v Praze 4. Po ukončení kurzu obdrží úspěšní absolventi certifikát programu akreditovaný ministerstvem školství. Aktuální informace lze dále získat na webové stránce www.projektesf.cz
nebo přímo u realizátora společnosti InBIT Česká republika, s.r.o., na výše uvedeném telefonním čísle.