Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přemýšlíme o úsporách energie

Přemýšlíme o úsporách energie


Mezi 24 škol z celé republiky, které se zapojily do mezinárodního evropského projektu environmentální výchovy v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie Kyoto in the Home se zařadila také Základní škola Mládí. Žáci se v rámci projektu seznámili s energetickými štítky spotřebičů, počítali úspory při používání úsporných zářivek a mapovali tepelné ztráty doma.Ve škole pak žáci zjištěné údaje porovnávali a hodnotili možnosti, jak těmto ztrátám předcházet – způsob větrání, reflexní fólie za radiátory, izolační pásky do oken. Projekt jsme zakončili zpracováním výtvarného návrhu energeticky úsporného domu. Kromě certifikátu škola získala jako odměnu zdarma provedení auditu osvětlení budovy od firmy Philips. Poděkování patří zvláště žákům 8. A za nadšení, se kterým na projektu pracovali, a paní učitelce Ivě Rulfové za pomoc při výtvarném ztvárnění návrhů plakátů.

Zora Karvánková, ZŠ Mládí