Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada Mč Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

Rada Mč Praha 13 mj.

 • NESOUHLASILA
  s předloženým záměrem umístění stavby Administrativní budova DENZEL, ul. Bucharova na pozemcích v k.ú. Stodůlky a s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro Radlickou radiálu dle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy
   
 • NESOUHLASILA
  s předloženým záměrem umístění stavby bytových domů Rezidence Dalejské výhledy v k.ú. Stodůlky, v lokalitě Velká Ohrada, do doby schválení změny územního plánu, která se týká mj. navrhované páteřní komunikace propojující území Velké Ohrady a Řeporyj
   
   

Zastupitelstvo Mč Praha 13 mj.

 • SCHVÁLILO
  předložené projekty na Revitalizaci sídlištních vnitrobloků a na Rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných ÚMČ Praha 13 v rámci první výzvy předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 
    
 • SCHVÁLILO
  návrh investičních akcí na rok 2008 a použití finančních prostředků získaných prodejem technologických celků
   
 • SCHVÁLILO
  záměr MČ Praha 13 odkoupení akcií Společnosti Západního Města, a.s., od dalších akcionářů, společností Skanska, a.s., Metrostav, a.s., a JZM Company.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS