Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sport bez předsudků 2008

Vprůběhu měsíce ledna rozběhl svůj v Praze již čtvrtý ročník sportovně sociální projekt Sport bez předsudků, který se již zapsal do sportovních kalendářů řady škol. Základní školy Prahy 13 obdržely nabídku účasti v projektu spolu s informacemi o termínech a plánovaných novinkách, jako je například zapojení nové věkové kategorie MINI (3.-4. třída základních škol), změny v atletickém tréninku s cílem nabídnout školám hravější náplň než v minulých letech, zapojení nových pomůcek (např. pěnový oštěp) apod. Sport bez předsudků probíhá letos v regionech Ostravsko, Liberecko, Zlínsko a Praha a je koncipován jako projekt prevence kriminality. Organizátoři se snaží hravou formou představit dětem sport a zaujmout jím děti natolik, že se mu samy ze své vůle začnou věnovat pravidelně a najdou tak smysluplnou volnočasovou aktivitu. V současnosti je v nabídce ragby kontaktní a bezkontaktní, atletika, biketrial a během Velkých sportovních dní
fotbal. Základní školy mají účast v projektu zdarma a děti naopak během akcí dostávají drobné dárečky od sponzorů.
Během tréninkových prezentačních dní se děti v průběhu jara nejprve s vybranými sporty seznámí a poté se mohou se svými  soupeři z dalších pražských škol Sport bez pfiedsudkÛ 2008 utkat v boji o medaile, diplomy, poháry a hodnotné ceny. Navíc díky aktivní účasti na tréninkových dnech a díky umístění svých žáků získávají zúčastněné základní školy bonusové body, které jsou jim po skončení akcí proměněny na finanční obnos, za který si mohou objednat vybavení do tělocvičen. Aby došlo k podpoření našich cílů také po skončení akcí, dostávají základní školy od organizátorů  ragbyové balóny, na objednání také trenéra ragby do hodiny tělesné výchovy od gestora projektu Rugby Clubu Tatra  Smíchov, o.s., který pro zájemce o ragby také připravil nabídku vedení školních kroužků a dalších ragbyových turnajů v rámci navazujícího projektu Školní liga ragby (www.skolniragby.cz), do kterého se děti z Prahy 13 také aktivně zapojují.
Tváří projektu se opět stala herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková, záštitu nad projektem převzala například Česká rugbyová unie, Českomoravský fotbalový svaz, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,Ministerstvo vnitra ČR, starostové a hejtmani v místech konání projektu a také starosta MČ Praha 13 David Vodrážka. Doufáme, že se přihlásí mnoho dětí z městské části Praha 13 a budeme se s nimi od dubna potkávat za příjemné atmosféry na hřišti Rugby Clubu Tatra Smíchov a na Julisce.
Více informací na www.sportbezpredsudku.cz

Jana Moravcová