Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třeboničtí hasiči mají novou starostku

Dne 2. 2. 2008 se konala valná hromada SDH Třebonice. Zde byli zúčastnění členové seznámeni s činností sboru v roce 2007 a plánem práce na rok 2008. Hovořilo se o výsledcích jednotlivých družstev na soutěžích, o zásahové jednotce, jejich výjezdech a preventivní činnosti i o pořádání memoriálů. Diskutovalo se také o akcích pro členy a veřejnost, např. čarodějnicích, drakiádě a Třebonických sportovních hrách, ale i o spoluúčasti při pořádání akcí jinými sbory nebo městem, např. při Memoriálu Habadové. Vzhledem k tomu, že pan Petr Shrbený, dlouholetý starosta sboru, na svou funkci pro časovou vytíženost rezignoval, konala se volba nového starosty. Do funkce starostky sboru byla až do dalších řádných voleb zvolena paní Marta Horáková. Chtěli bychom tímto poděkovat panu Petru Shrbenému za jeho dlouholetou příkladnou práci, kterou pro sbor vykonal a paní Martě Horákové popřát v nové podezřefunkci hodně zdaru.V průběhu valné hromady byla předána vyznamenání zasloužilým členům. Příjemným vyvrcholením našeho setkání bylo blahopřání dlouholetému členu sboru, panu Janu Mazancovi k jeho kulatému jubileu - 90. narozeninám. Přejeme mu ještě jednou hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

Jitka Pošmourná, SDH Třebonice