Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Zápis do MŠ Prahy 13 byl stanoven na dny 10. dubna od 13 do 17 hod., kdy se vydávají přihlášky, a 24. dubna, rovněž od 13 do 17 hod., kdy se vyplněné přihlášky odevzdávají.

Evžen Mošovský,
vedoucí odboru školství