Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž březen

Také březnová Čtenářská soutěž rozhodně patří mezi lehčí. Je to proto, aby se do ní mohli zapojit i naši nejmladší čtenáři. Stavba, o které budeme dnes hovořit, je bezesporu perlou pražské gotické architektury, která v sobě nese tajemství starých časů. Jde o jednu z nejznámějších staveb svého druhu, a to nejen u nás. Spolu se Staroměstskou mosteckou věží a branou ji založil Karel IV. Ten také 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut položil základní kámen stavby. Datum i čas byly vybrány s ohledem na konjunkci Slunce se Saturnem, což byl podle astrologů nejšťastnější a také nejvhodnější okamžik roku. Kamenná konstrukce stavby, která byla po většinu času také důležitou dopravní tepnou je po dlouhá staletí předmětem mnoha bádání, projektů, návrhů, ale také různých sporů. Pro turisty vždy byla, je a věřme, že i nadále bude jedním z nejatraktivnějších míst naší metropole.

Také stavba, na kterou se ptáme, je opředena pověstmi. Jedna z nich vypráví o půvabné lazebnici Zuzaně. Ta se těšila velké přízni krále Václava IV., kterému pomohla uprchnout z vltavské lázně, když upadl do zajetí vzbouřených českých pánů. Tuto legendu podporuje i několikeré zobrazení ledňáčka na Staroměstské mostecké věži, která je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě. Ledňáček ve věnci byl oblíbený osobní znak Václava IV., znak cechu pražských lazebníků a lazebnic a také symbol nesmrtelnosti a věčnosti. Říká se, že všech pět ledňáčků uvidí jen člověk poctivý. Další pověsti vypráví o zázračném meči knížete Bruncvíka, o vodníkovi, který zanechal své živnosti a zřídil si půjčovnu loďek nebo o sv. Janu Nepomuckém.

V únoru správně odpověděli ti, kteří poznali, že obrázek Jana Babky se vztahuje k Faustovu domu.


Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Vladimír Hubálek
, Nové Butovice

Soutěžní otázky na březen:

  1. Kdy a kde se bude konat koncert Symfonického orchestru Tokyo College of Music?
  2. Kdo byl hostem Slávka Klecandra na únorovém koncertu z cyklu Třináctého na třináctce?
  3. Kdo byl organizátorem bowlingového turnaje pro majitele psích pomocníků?

Správné odpovědi na únorové soutěžní otázky:

  1. Kolik sídlištních vnitrobloků bude letos v naší městské části zrekonstruováno? Bude to šest vnitrobloků.
  2. Kde se 16. listopadu 2008 našel „Košířský poklad“? V Košířích, v Duškově ulici č. 20.
  3. Kdy byl otevřen Nuselský most? 22. 2. 1983.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Milena Machová
, Velká Ohrada

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce:
Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá