Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I na sjezdovkách platí stanovená pravidla

I na sjezdovkách platí stanovená pravidla

Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snowboardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách, podobně jako např. v silničním provozu, platí určitá pravidla, která by měl znát každý lyžař. Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská federace a přestože by jejich dodržování mělo být na sjezdovkách závazné, realita je dosud bohužel jiná. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů. Řada nehod je způsobena srážkami. Není divu - nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava! Počet zranění stále roste. Ve vlastním zájmu by se proto každý měl s bezpečnostními pravidly seznámit.

Podle odborníků dochází k největšímu počtu úrazů v brzkém odpoledni, což je způsobeno únavou po obědě. Dalším zdrojem úrazů je nedostatečné nastavení vázání podle zkušenosti a váhy lyžaře.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací

1. Ohleduplnost k jiným


Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2. Přiměřená rychlost


Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3. Volba směru


Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.

4. Předjíždění


Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5. Přejíždění svahu a křížení cesty


Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6. Zastavení


Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné, uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7. Stoupání


Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8. Respektování signalizace


Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.

9. V případě nehody


Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

10. Identifikace


Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

Co dodat? Nepřeceňujte své lyžařské schopnosti, chovejte se ohleduplně a chraňte i sebe – například ochrannou přílbou.

Tomáš Koníček a Pavel Kocábek