Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Směrové dopravní značení cyklotras v Praze

V hlavním městě Praze v současné době dochází k postupnému přeznačování cyklostezek a cyklotras. V rámci celoměstského systému je vypracován plán přeznačení všech tras, který je postupně realizován podle finančních možností města a také podle postupného vyjasňování vlastnictví pozemků, po kterých jsou cyklotrasy vedeny nebo plánovány. Je upouštěno od původního značení např. ŘE-HL (Řepy – Hlubočepy). Nový systém je základem pro funkční a přehlednou síť kvalitních cyklotras tvořených moderními dopravními řešeními. Z toho vyplývá, že kromě přeznačování dochází i k novým vhodnějším vedením některých tras.

Základní přehled cílů pro nové směrové dopravní značení:

  • páteřní cyklotrasy – jednociferné - odlišení cyklotras levého A1 pravého A2 břehu Vltavy a dvojciferné (např. A 17, A 22, A 31, A 44) – vedení páteřních dálkových tras spojujících několik městských částí
  • hlavní cyklotrasy - trojciferné označení (např. A 171, A 258) 
  •  místní cyklotrasy – trasy místního významu, jejichž značení je v kompetencích městských částí, u nás se jedná o desetikilometrový cyklookruh „Za prací a zábavou.“ Cyklookruh byl označen písmenem A v modrém poli v roce 2004. Značení bylo zvoleno ještě před plánovaným přeznačováním celoměstského systému. Do budoucna se uvažuje o doplnění či zpřesnění značení tohoto místního okruhu.

Cíle nejbližších páteřních tras:

A1
Beroun - Černošice - Radotín - Hlubočepy - Smíchov - Malá Strana - Holešovice -
Stromovka - Podbaba - Sedlec (-Roztoky)

A11
Zbraslav - Radotín - Zadní Kopanina - Řeporyje - Stodůlky

A12
Hlubočepy - Prokopské údolí - Řeporyje (- Jinočany - Loděnice)

A13
Smíchovské nádraží - Radlická - Nové Butovice - Stodůlky - Třebonice (-Rudná)

Podrobné informace o cyklistické dopravě v Praze je možné nalézt na internetových stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz v adresáři doprava/Praha cyklistická. V informacích na radnici Prahy 13 můžete na požádání získat cyklistické mapy Prahy.

Dana Céová, OŽP