Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž březen

V minulých vydáních jsme vás informovali o změnách, které přinesla letošní Čtenářská soutěž, takže nyní vám už představíme v pořadí třetí osobnost našich dějin. Při hledání správné odpovědi vám, dětem do 15 let, pro které je tato část soutěže určena, pomohou obrázek Jana Babky i naše textová nápověda.

Tentokrát se ptáme na jméno jedné z nejvýznamnějších osobností našeho národa. Stačilo by napsat jen tři slova a všichni by znali správnou odpověď. Proto právě ta vynecháme. 7. března se v Hodoníně narodil nepříliš majetným rodičům syn Tomáš. Po absolvování čejkovické školy se začal učit kovářem, pak ale vystudoval nejen gymnázium, ale i filozofickou fakultu a v roce 1876 získává titul doktora filozofie a následně docenturu a titul profesora. V Lipsku se potkává s dcerou newyorského podnikatele Charlottou Garrigue. Po sňatku, který uzavřeli 15. března 1878 v New Yorku, připojuje její příjmení ke svému. V roce 1879 se stal otcem Alice, za rok Herberta, později Jana, Eleanory a v roce 1891 dcery Olgy. Už coby student napsal řadu odborných statí a studií. Byl ale i vynikající pedagog, filozof, ale také politik. V roce 1900 založil Českou stranu lidovou - pokrokovou, později známou jako realistickou. Při svých zahraničních cestách intenzivně pracoval na zviditelnění českého národa a získání jeho samostatnosti. Umírá 14. září 1937 v Lánech.

V únoru správně odpověděli ti, kteří poznali Jana Wericha.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Lucie Zitová, Lužiny

Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:


David Fait, Stodůlky; Hana Vovsíková, Sedlčany; Růžena Bílková, Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:


1) Kdy se bude v Restaurantu Svatý Prokop konat Svatební festival?
2) Kdo se stal vítězem Valentýnského badmintonového turnaje?
3) Kam jsme vás pozvali v březnové rubrice Toulky?

Správné odpovědi na únorové otázky:


1) Kdy poprvé vyšly první pravidelně vycházející české noviny? 4. 2. 1719
2) Ve stodůleckém kostele sv. Jakuba Staršího zazněla tradičně Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby. Kdy? 25. prosince
3) Kde se bude ve dnech 24. – 25. 6. konat celostátní finále Porty 2011?
V Lesním divadle v Řevnicích

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Bohumila Janečková, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá