Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Roztančený mezinárodní projekt

 

Ve dnech 3. a 4. 2. se děti ze skupiny Irského tance junior TS Mirabel zúčastnily unikátního tanečního projektu. TS Mirabel se stalo partnerskou organizací Textilní dílny Gawain v Evropském projektu Grundtvig s názvem Umění jako základní lidská potřeba a připravilo pro mezinárodní setkání učitelů taneční workshopy. Celá akce byla unikátní nejen tanečním rozměrem, kdy děti předávaly své taneční umění, ale také rozměrem jazykovým (hlavní komunikační jazyk byla angličtina) a v neposlední řadě ten nejzajímavější rozměr - kulturní.Workshopů se zúčastnilo 11 učitelů z turecké základní školy a jejich temperament a radost z pohybu rozzářily naši zkušebnu v Základní škole Trávníčkova i všechna dětská očka. Více na www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo.

Kristína Pekárková