Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kluci, holky a Stodůlky

 

Již několikátým rokem působí v naší Základní školeMohylová dramatický kroužek s názvem Kluci, holky a Stodůlky. Letošní rok na kroužek dochází 31 dětí ze všech tříd prvního stupně. Přestože věkový rozdíl mezi malými herci je veliký, podařilo se sestavit tvořivý divadelní soubor.Vloni jsme se prezentovali dokonce vlastním filmovým představením Kluci a holky ze zakletéMohylky. Letos se těšíme na křest malého venkovního jeviště, a to vlastní divadelní hříčkou.Až se půjdete do ZŠMohylová podívat na Velikonoční výstavu, budeme se moc těšit, že se tohoto slavnostního aktu zúčastníte. Tak tedy 28. března v 17.15. v ZŠ Mohylová.

Jana Moravcová