Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Strážníci zabránili sebevraždě

V neděli 22. ledna před půlnocí vyjížděly hlídky městské policie na základě oznámení na tísňovou linku 156 do Husníkovy ulice v Nových Butovicích, kde se rozrušená, podnapilá třicetiletá žena chystala skokem z přemostění spáchat sebevraždu. Údajně tak chtěla vyřešit své problémy v soukromém životě. Strážníkům se podařilo navázat s ní kontakt a zabránit jí v uskutečnění jejího původního záměru. Následně byl na místo přivolán lékař a přijeli i policisté z místního oddělení Policie ČR. Po provedení dechové zkoušky byla žena za asistence městské policie převezena na záchytnou stanici.

Kontrola provozoven s hracími automaty

V prvním únorovém týdnu realizovali strážníci Obvodního ředitelství MP Praha 13 rozsáhlou cílenou kontrolu, zaměřenou na zařízení provozující výherní hrací automaty a videoloterijní terminály. Celkem bylo zkontrolováno přes 70 provozoven, přičemž ve třech z nich bylo zjištěno závažné porušení principů loterijního zákona. Dokumentace pořízená během kontrol byla předána věcně a místně příslušným správním orgánům, které provedou další kroky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP