Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozšiřujeme výuku angličtiny

 

Na základě přání rodičů našich žáků rozšiřujeme ve FZŠ Mezi Školami již od 2. pololetí tohoto školního roku výuku anglického jazyka v rámci mimoškolní činnosti o hodiny angličtiny s rodilým mluvčím ve spolupráci s Jazykovou školou Jipka. Kurzy jsou určeny žákům 1. i 2. stupně a uskuteční se v prostorách školy. Zároveň byl ve spolupráci s cestovní kanceláří Albion zorganizován osmidenní poznávací zájezd doWorthingu, v rámci kterého žáci 5. - 9. tříd absolvují 12 lekcí výuky angličtiny v tamější jazykové škole. Věříme, že zdokonalování a prohlubování výuky angličtiny přinese ještě výraznější úspěchy v olympiádách, jazykových soutěžích a následném studiu. Více informací naleznete na www.fzsmeziskolami.cz.

Ivana Hamplová