Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výtvarný kroužek s angličtinou

 

 

Ve Fakultní základní škole Mezi Školami působí od září keramický a výtvarný kroužek s dvojjazyčnou výukou češtiny a angličtiny. Nabízí dětem účinný a přirozený způsob, jak se seznámit s anglickým jazykem a upevnit si některé běžné fráze. Angličtina zde tvoří přirozený doplněk výtvarné výchovy. Důraz je kladen na dětskou tvořivost. Nevěnujeme se systematické výuce gramatiky, ale nabízíme poznávání menších jazykových celků a ukazujeme si, jak je používat v mluvené řeči. Na rozdíl od běžného konverzačního kroužku je pozornost dětí upřena především na výtvarnou práci, díky čemuž jsou plně aktivní a pozorné a poznávání cizího jazyka k nim přichází jakoby mimoděk. Tak k cizímu jazyku přistupují ne jako k předmětu výuky, ale jako k nástroji, který jim umožní domluvit se s druhými. Kombinace výtvarné výchovy a cizího jazyka je pro děti atraktivní a otevírá nové možnosti práce.

Jarmila Matičková, lektorka výtvarného kroužku s anglickou konverzací