Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistavovány pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00, podle harmonogramu. Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit pouze následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný a živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Ulice Stanoviště Datum
Chalabalova parkoviště proti domu č. 1611 17. 3.
K Řeporyjím u kapličky 17. 3.
Nám. na Lužinách   18. 3.
Zázvorkova proti domu č. 2003 19. 3.
Nušlova rozšířený chodník před č. 2272 19. 3.
Podpěrova před MŠ 20. 3.
Bellušova parkoviště proti domu č. 1804 21. 3.
Janského parkovací záliv proti domu č. 2370 24. 3.
K Fialce u bývalé prodejny 25. 3.
K Sopce částečně zpevněná plocha 26. 3.
Pavrovského křižovatka s ul. Janského 27. 3.
Janského křižovatka s ul. Prusíkova 28. 3.
V Hůrkách křižovatka s ul. Seydlerova 31. 3.
Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 31. 3.
Melodická křižovatka s ul. Operetní 1. 4.
Fantova parkoviště u provozovny Barum 2. 4.
Přecechtělova křižovatka s ul. Prusíkova 2. 4.
Kettnerova parkoviště u trafostanice 3. 4.
Kovářova u KD Mlejn 4. 4.
Vlachova křižovatka s ul. Šostakovičovo nám. 4. 4.
Běhounkova parkoviště proti č. 2463 7. 4.
Böhmova parkoviště u kotelny 8. 4.

Informace ke sběru a svozu objemného odpadu naleznete na www.praha13.cz a dále získáte na tel. č. 235 012 470.

Michaela Líčková