Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Přísněji proti neukázněným pejskařům

Na základě opakovaných stížností občanů a trvale neuspokojivého stavu veřejných ploch bude výkon služby strážníků našeho obvodního ředitelství ještě více zaměřen na kontroly psů a jejich majitelů. Kontrolou „pejskařů“ budou pověřeni zejména naši územně odpovědní strážníci – okrskáři, kteří vykonávají hlídkovou činnost na svých okrscích především pěšky.
Nad rámec průběžných kontrol opět plánujeme i speciální akce namířené právě proti neukázněným majitelům psů. V roce 2014 je budeme realizovat alespoň dvakrát v kalendářním měsíci, a to zpravidla ve dnech pracovního klidu. Bude kladen důraz na evidenci psů a na řádný úklid veřejných prostranství. Poslední dvě akce tohoto typu zde byly uskutečněny 11. a 19. ledna. V jejich průběhu bylo zkontrolováno 85 psů a jejich majitelů. Zjištěné přestupky byly předány příslušným správním orgánům.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Proč je nutné dodržovat vyhlášky

Vyhláška hlavního města Prahy majitelům psů ukládá povinnost po svém čtyřnohém kamarádovi uklidit. „Když občan exkrement po psovi neuklidí, dopouští se přestupku proti obecně závazné vyhlášce. Pomineme-li protiprávní dosah tohoto jednání, je smutný pohled, když roztaje sníh a všude kolem jsou psí exkrementy po neukázněných pejskařích,“ říká ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 13 Ing. Hynek Svoboda. „Strážníci jsou oprávněni na místě v blokovém řízení udělit pokutu až do výše tisíce korun nebo tento přestupek oznámit správnímu orgánu.“ Městská policie může pokutovat i volné pobíhání psů na zakázaných místech nebo přestupkové jednání, kdy majitel nezajistí označení psa čipem nebo tetováním nebo ho dokonce nepřihlásí do evidence.
„Strážníci mají čtečku, která zobrazí číslo čipu na displeji,“ vysvětluje ředitel Hynek Svoboda. „Když se najde pes bez majitele, strážníci ho díky čipu identifikují a mohou majitele vyrozumět. Pokud pes čip ani tetování nemá, musí v útulku pro opuštěná zvířata čekat, jestli si pro něj páníček přijde.
Přitom stačí, aby majitel psa splnil povinnost psa označit a nahlásil na úřad čísla čipu spolu s kontaktem na sebe.“ Obecně závazné vyhlášky týkající se chovu psů nemají jen represivní smysl, ale jde i o to, vrátit zaběhnutého psa co nejrychleji majiteli.

Milena Bližňáková