Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zúčastněte se fotografické soutěže

Kulturní dům Mlejn před rekonstrukcí a po rekonstrukci v roce 2010

V únoru byla ve STOPu vyhlášena fotosoutěž pro obyvatele městské části – Proměny třináctky v obrazech. Podmínkou účasti v soutěži je nalézt v rodinných či jiných archivech starší fotografii určitého místa v Praze 13 a pořídit novou fotografii téhož místa tak, aby bylo možné porovnat jeho proměnu v průběhu času. Podrobné informace o podmínkách můžete najít v únorovém STOPu nebo na www.praha13.cz pod odkazem Fotografická soutěž – Proměny třináctky. Fotografie je možné zasílat e-mailem na adresu fotosoutez@p13.mepnet.cz nebo předat osobně v kanceláři č. 521 na odboru životního prostředí. Pro případné další informace nás můžete kontaktovat na tel. 235 011 472. Uzávěrka soutěže je 31. srpna. Těšíme se na vaše snímky!

Dana Céová, odbor životního prostředí