Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nezapomeňte na poplatek za psa

Přihlásit psa k poplatku (do evidence radnice) musí jeho držitel (chovatel) do 15 dnů od nabytí psa v místě svého trvalého bydliště. Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců.

Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou v Praze 13 následující:

  •  v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3.
  •  v provozovně 600 Kč – splatnost do 31. 3.
  •  v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8.

Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.

Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí). Tyto osoby platí po předložení potřebných dokladů za psa roční poplatek ve výši 200 Kč se splatností do 31. 3. Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni. Je to nadstandardní služba pro občany.

Platbu za psa lze provést:

  • přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně radnice na Slunečním náměstí (pondělí a středa 8 – 18, úterý a čtvrtek 8 – 13)
  • hotovostní úhradou složenky v pobočkách České pošty nebo České spořitelny
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 (č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky

Je nutno zdůraznit, že tvrzení o neobdržení složenky není důvod k nezaplacení poplatku za psa. Jestliže držitel psa nezaplatí poplatek v předepsaném termínu, vystavuje se nebezpečí, že tento poplatek bude zvýšen a vymáhán exekučně.

Nezaplacení poplatku také není signálem pro úřad, že držitel psa již nemá povinnost poplatek platit (pes uhynul, byl předán jiné osobě, poplatník se odstěhoval...). Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá. Případné dotazy směřujte na oddělení daní a poplatků ekonomického odboru, Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, e-mail CizaM@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků