Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž červen

I v posledním předprázdninovém vydání STOPu našim menším soutěžícím v krátkosti představíme jednoho z našich známých spisovatelů. Jejich úkolem opět bude určit, ke které knize se vztahuje obrázek Jana Babky. Na starší soutěžící čekají i tentokrát tři otázky.

Český spisovatel a novinář Karel Poláček se narodil 22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou v rodině židovského obchodníka.

Vystudoval gymnázium a začal studovat práva. Vypukla však první světová válka a Karel Poláček oblékl vojenský stejnokroj. Publikovat začal v roce 1920. O dva roky později začal pracovat jako redaktor v Lidových novinách, odkud byl v roce 1939 propuštěn pro svůj židovský původ. V roce 1943 v Terezíně, odkud byl transportován do Osvětimi, se začala psát závěrečná kapitola jeho života. Karel Poláček v Osvětimi 19. října 1944 zemřel.

Z jeho díla připomeňme Dům na předměstí, Muži v ofsajdu, Hlavní přelíčení, Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno, Povídky pana Kočkodana, Doktor Munory a jiní lidé, Hostinec U kamenného stolu, Deník se žlutou hvězdou ...

V roce 1946, tedy po autorově smrti, vyšel snad nejslavnější Poláčkův román. Humorné příhody kamarádů  Petra Bajzy, Eduarda Kemlinka, Antonína Bejvala, Čeňka Jirsáka a Zilvara z chudobince se odehrávají v autorově rodišti. Román je známý také z celé řady televizních a filmových zpracování.

V květnu správně odpověděly děti, které poznaly, že obrázek Jana Babky se vztahuje k románu Oty Pavla Zlatí úhoři.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s Zličín získává:
Deniska Jakubová, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na červen:

  1. Kdy byl položen základní kámen radnice na Slunečním náměstí?
  2.  S jakým jménem se pojí memoriál, jehož 8. ročník připravila v Centrálním parku Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže Prahy 1 a 13?
  3.  Kdo předával ceny vítězům jednotlivých kategorií Přeboru Velké Ohrady?

Správné odpovědi na květnové soutěžní otázky:

  1. Kdy byla otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí? 18. 5. 1891;
  2. Ve kterých dnech proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? 2.–3. 6. 2006;
  3. Kdy začne platit nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu? 1. července 2006

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává :
Jitka Nováková, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá