Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvě perly moderní architektury

Večerní Komunitní centrumNa Slunečním náměstí v Nových Butovicích stojí dvě významné stavby, které v červnu oslaví výročí svého otevření. První z nich, Komunitní centrum sv. Prokopa, bylo slavnostně vysvěceno za účasti kardinála Miloslava Vlka před pěti lety – 19. června 2001. Jen pár kroků odtud stojící radnice městské části zahájila svůj provoz 2. června 2003, tedy před třemi lety.

Obě stavby mají mnoho společného. Jsou to moderní budovy s neotřelým architektonickým pojetím, pořádají se v nich různorodé akce a jsou koncipovány jako otevřené a vstřícné k veřejnosti. A to je u radnice i u kostela velmi dobře.

Projekt Komunitního centra je dílem architektů Zdeňka Jirana a Michala Kohouta, které oslovilo v r.1999 zadání na vybudování kulturně-společenského centra a jejich projekt byl po architektonické soutěži vybrán k realizaci. Výstavba trvala přes 13 měsíců a stála necelých 25 miliónů, z čehož více než třetina nákladů stavby byla získána z dobrovolných příspěvků a sponzorských darů občanů, organizací, spolků a firem, domácích i zahraničních, Praha 13 přispěla částkou 2,5 miliónu korun. Komunitní centrum je spravováno církví, slouží ale společenským, sociálním, vzdělávacím i duchovním potřebám celé obce. Projekt byl publikován v několika zahraničních publikacích a časopisech a byl oceněn jako finalista soutěže Grand Prix Obce architektů v r. 2001 a Stavba roku 2001. Ing. arch. Zdeňku Jiranovi jsme položili několik otázek:

Kde jste čerpali inspiraci pro tento mimořádný projekt?
Především v rozhovorech s klientem – otcem Mariuszem Kuźniarem a v postavě světce – sv. Prokopa, jemuž byla stavba kaple zasvěcena.

Kostel v Komunitním centrumNa rozdíl od 19. a začátku 20. století, kdy se kostely většinou stavěly v historizujícím stylu, vznikají dnes vyloženě moderní futuristické budovy. Čím to?
Výraz stavby je odrazem filozofických postojů společnosti té doby a vychází vždy ze spolupráce stavebníka a architekta, kteří vzájemně určují, jak bude stavba působit a promlouvá o jejich společném názoru na věc. Výjimečný byl např. vztah opata Vejmluvy ze Žďárského cisterciáckého kláštera a stavitele Jana Santiniho, který dal v 18. století vzniknout mnoha dodnes fascinujícím stavbám, nejen církevním. Jako duchovně a výtvarně novátorsky na mne působí vyváženě i známá a často publikovaná kaple v Ronchamp od Le Corbusiera, vzniklá těsně po 2. světové válce. Nabízí se stejná otázka – je historická nebo futuristická?

V čem je rozdíl v atmosféře středověkého a moderního kostela?
Staré i moderně působící církevní stavby, pokud je do nich vložena dostatečně moudře energie, jsou založené na symbolice a soustředění se k duchovním potřebám člověka, třebaže vyjádřeným v jiných materiálových a prostorových kombinacích s využitím úrovně a možností stavebního řemesla a výtvarné kultury své doby.

Je v projektu Komunitního centra skryta nějaká symbolika, kterou běžný návštěvník nemusí postřehnout?
Projekt provází snaha vyjádřit v trojrozměrném prostoru dialog duchovního a světského, společenského a soukromého, určitý princip jin a jang, svár doby. To je navenek zhmotněno modrým oválem kaple a režným cihelným pravoúhlým domem pro učebny, byt a zázemí domu.

Co bylo při tvorbě projektu nejtěžší?
Postavit do jednoty naše výtvarné ambice s technickými možnosti stavby a omezenými prostředky investora.

Radnice už slouží občanům tři rokyO radnici Prahy 13 již bylo ve STOPu napsáno hodně. Projektoval ji se svými spolupracovníky Ing. arch. Miloš Haase, kterého jsme se zeptali:

Povedla se vám radnice tak, jak jste si představoval?
V zásadě ano, tvar a fyzické proporce budovy a její měřítko, tedy vztah k člověku, to je, myslím si, v pořádku. Byla to krásná práce a setkání s cílevědomými lidmi.

Inspirovala vás k projektu nějaká jiná konkrétní budova?
Ne, inspirací bylo samo místo, Sluneční náměstí, centrum Jihozápadního Města, jasný a přirozený urbanistický koncept. Od první návštěvy místa, tehdy ještě s hromadou zaplevelené sutě, mi bylo jasné, jak bude budova vypadat. Šlo jen o to představu naplnit.

Proč jste se rozhodl právě pro ovál?
Půdorys radnice se rozvíjí ze dvou ohnisek, podobně jako urbanistický prostor náměstí: v jednom leží skleněná věž s hodinami prosvětlující společné haly jednotlivých podlaží, kolem druhého se rozvíjí shora prosvětlená dvorana atria s prstencem kancelářských pracovišť. Ostatně v historii pražské architektury má ovál velmi dlouhou tradici.

Nezabírá atrium příliš mnoho místa?
Zabírá a myslím, že je dobře, že se nedá zastavět. Je to prostor pro lidi. Přál jsem si, aby se v radnici lidé setkávali, nejen když vyřizují úřední záležitosti: proto má budova dvoranu s ochozy a scénicky řešený víceúčelový sál, aby se zde dala pořádat veřejná shromáždění, hrát divadlo, pořádat koncerty a mám radost, že se tak díky porozumění vedení úřadu děje...Těším se, že do věže jednou zvonař pan Manoušek zavěsí zvonkohru. V dlažbě průchozího atria měl původně být zašifrován model celé Prahy 13 – tak jsem si to představoval. Až pojedete do Sieny, navštivte Palazzo pubblico, to je úžasná radnice! Jsou tam fresky bratří Lorenzettiů z počátku 14. století, alegorie dobré a špatné vlády. Na dobrou vládu shlíží vznešená Pax, Mír, a postava, stojící pod její ochranou, představuje město Siena.

Co říkáte na to, že lidé radnici překřtili na "laskonku"?
Neříkejte! Laskonky a indiány jsem měl rád už jako malý kluk!
Mám radost z příznivých reakcí lidí, a také z toho, že se podařilo postavit skutečně bezbariérovou budovu úřadu, kde si každý občan může vyřídit potřebné záležitosti na jednom místě. A že to funguje.

Samuel Truschka