Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povědomí občanů o činnosti odborů MÚ Praha 13

Zastavili jsme tři občany naší městské části a položili jim několik otázek, které se týkají činnosti odboru majetkového, bytového a investičního. Zajímalo nás, jaké o ní mají povědomí.

  1. Znáte alespoň jednu probíhající stavbu, kde je investorem Městská část Praha 13?
  2. Co byste musel(a) podniknout, kdybyste potřeboval(a) uložit na obecním pozemku např. stavební materiál?
  3. Který odbor úřadu městské části má na starosti správu hřbitovů?

Dana Večerková

33 let, v domácnosti, Lužiny

1. Abych byla upřímná, neznám.
2. Asi bych se šla zeptat na místní úřad.
3. Nemám zdání, došla bych si na informace, oni by mě někam odkázali.Pavel Plicka

43 let, úředník, Lužiny

1. Neznám žádnou takovou stavbu.
2. Obrátil bych se na místní úřad, ale nevím, na jaký odbor.
3. Tak to vůbec netuším.Ladislav Valyi

50 let, státní zaměstnanec, Lužiny

1. Myslím, že se podílí na stavbě výškového domu vedle radnice a na vylepšování parků.
2. Řešil bych to na místním úřadě.
3. Nevím, pod který odbor to přesně spadá, musel bych se podívat na internet nebo zajít na úřad.

Vyptával se Jakub Truschka