Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Putování s kapkou vody

Letošní Den Země v ZŠ Klausova měl v podtitulu Putování s kapkou vody. Tomu také odpovídalo zaměření jednotlivých stanovišť, kde se děti seznamovaly s koloběhem vody, jejím čištění, podobami... Doprovodnou akcí pro školáky i mateřské školy byla výtvarná soutěž. Ze školek si nejlépe vedla MŠ Barvička. 

Eva Černá