Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Retenční nádrž v Centrálním parku

V loňském roce proběhlo v Centrálním parku v blízkosti ulice U Jezera odbahnění dna retenční nádrže. Součástí této akce bylo také osazení válců z kokosových vláken vlhkomilnými kvetoucími rostlinami. Ty měly doplnit prostor retenční nádrže a poskytnout vodním ptákům kryté místo k hnízdění. Bohužel častým zabíháním psů do vody došlo k poškození těchto válců, a tím k nedostatečnému růstu rostlin. Proto prosíme majitele psích miláčků, aby neposílali a nepouštěli své zvířecí přátele do vody, aby nadále nedocházelo k poškozování rostlin a rušení prostředí vodních ptáků. 

Lucie Jeřábková