Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vážený pane starosto,

Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vám opožděně poděkovala za dárek k mým devadesátinám, ale ještě více za Vaše blahopřání. Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci. 

Milada Jiroušková