Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Kontrola zjistila podnapilé mladistvé


Do jarní kontrolní akce na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů nezletilým se zapojilo 5 policistů a 16 strážníků, z ÚMČ se zúčastnili také kurátorka pro mládež a pracovník živnostenské kontroly. Od 21.00 do 01.30 hod. bylo zkontrolováno 6 provozoven a celkem 72 osob. Bylo zjištěno 10 mladistvých osob pod vlivem alkoholu, nejvíce v Herně Grand Prix v Petržílkově ulici a tradičně na diskotéce Brooklyn v Hábově ulici. Největší naměřená hodnota hladiny alkoholu v krvi byla 0,7 promile. Mladistvé následně řeší po své linii kurátorka pro mládež, dvě mladistvé osoby byly na místě předány rodičům. Byly uděleny čtyři blokové pokuty v celkové výši 5100 Kč a to osobám, které mladistvým poskytly alkoholické nápoje. Ani v jednom případě se nejednalo o obsluhu provozovny, nýbrž o přátele mladistvých.

Na tomto místě upozorňuji, že dechová zkouška u mladistvých osob v restauraci je naprosto v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. Podle § 16, odst. 2 je povinna podrobit se vyšetření na alkohol osoba, která by požitím alkoholu mohla ohrozit sebe, jiné, veřejný pořádek či majetek. K dechové zkoušce je oprávněn vyzvat i strážník městské policie. Na osobu, která odmítne se dechové zkoušce podrobit, se hledí jakoby alkohol požila.
Pracovník živnostenského úřadu prováděl také kontrolu v Pizzerii Na Vyhlídce na Suchém vršku. Strážníci jej zde museli chránit před napadením ze strany jednatele společnosti provozující pizzerii, který se ohrazoval proti kontrole i proti přítomnosti strážníků s tím, že mu odrazují hosty. Zákon o obecní policii však vstup strážníků MP do živnostenských provozoven umožňuje, policisté tam mohou podle zákona o Policii ČR vstupovat také, a to i do míst, kam nemá veřejnost přístup.

Přemysl Pavlas, zástupce ředitele OŘ MP 13