Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na domě na křižovatce Jeremiášovy a Archeologické jsem viděla vyobrazení plánovaného domu. Proč jste tam tak velký dům povolili?

Na domě na křižovatce Jeremiášovy a Archeologické jsem viděla vyobrazení plánovaného domu. Proč jste tam tak velký dům povolili?


V první řadě musím říci, že jde o akci soukromého investora na soukromém pozemku. Protože plánovaná stavba navazuje na stávající panelovou zástavbu, domnívali se někteří lidé, že jde o pozemky a stavbu městské části. Není tomu tak. Investorem je společnost RS Development, která má v úmyslu postavit bytový dům Prokopský vrch s prodejními obchodními plochami v přízemí objektu. Dům má mít 11 nadzemních podlaží, ve 2.-11. bude umístěno celkem 193 bytů. Ve východní části z budovy vystupuje věž o 17 podlažích, ve 12. – 17. podlaží je plánováno 14 luxusních bytů. Dvě podzemní podlaží budou zahrnovat celkem 325 garážových stání. Z nich 207 je určeno pro byty, 43 pro nebytové prostory a 75 bude nabídnuto obyvatelům okolní zástavby. Dopravně jsou garáže napojeny na ulice Zvoncovitá a Archeologická. Zásobování obchodů by měl být zajištěno z odstavného pruhu z Jeremiášovy ulice.
Územní rozhodnutí na stavbu vydal stavební úřad v prosinci 2006 a právní moci nabylo v lednu 2007. Stavba je v souladu s územním plánem hl. města Prahy, který v tomto prostoru předpokládá čisté bydlení. Stavbu, která je v souladu s předpisy, nemůže ani starosta bouchnutím do stolu zakázat nebo zastavit. Nutno ale říci, že podle původních představ investora měla být stavba výrazně větší. Současná studie, kterou můžete vidět na vizualizaci, je výsledkem mnoha jednání mezi stavebním úřadem a investorem, který nakonec ustoupil a objekt zmenšil.

V říjnu 2005 jste ve STOPu psal o přestavbě budovy bývalého zahradnictví na relaxační centrum. Kdy má být dokončeno?


Stavební práce na sportovně relaxačním areálu při ulici K Sopce, o kterém jsme tehdy psali, pokračují. Na určitou dobu byly utlumeny, protože stavebník čekal na vydání potřebných povolení. V současné době se pracuje zejména na úpravě vnitřních prostor. Zástupce investora, kterým je společnost Prague Investment, nám sdělil, že předpokládá dokončení ke kolaudaci v listopadu tohoto roku a otevření v březnu nebo v dubnu příštího roku. Výsledkem stavebních úprav bude dvoupodlažní multifunkční areál, který bude sloužit návštěvníkům ke sportu i k relaxaci. Bude zahrnovat stravovací zařízení, speciální občerstvení pro cyklisty a pejskaře i dětský koutek. Pro návštěvníky hledající aktivní odpočinek bude určena tělocvična, squash, spinning, posilovna s otvírací stěnou a výhledem do zeleně nebo půjčovna kol. Dále by měl areál nabízet masáže, saunu s ochlazovacím bazénkem či vířivku. Protože komplex leží v místě, které je výchozím bodem většiny procházek do Prokopského údolí, má být v exteriéru věnován prostor také výstavce se zajímavostmi a radami pro chování v této unikátní přírodní lokalitě. Část vnější fasády budovy bude obložena dřevem, takže nebude narušovat okolní přírodu.
Vážení čtenáři, přeji vám klidné léto, hodně odpočinku, hezkých zážitků a načerpané energie o dovolené, ať už ji strávíte v exotických končinách nebo u nás na třináctce.