Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Demonstrace patří k demokracii

Demonstrace patří k demokracii


Možná jste také dostali do schránky pozvánku na demonstraci, kterou svolal na 20. května Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města. Obsahovala pětkrát NE! – hlavní teze organizátorů této akce. Některé z požadavků působí velice líbivě a jsou české povaze blízké – ten, kdo už postavil a bydlí, samozřejmě netouží po další výstavbě ve svém okolí, každý rád jezdí autem, ale vadí mu ostatní auta a přelety letadel bychom samozřejmě všichni rádi oželeli, pokud zrovna neletíme k moři.

Požadavky pořadatelů akce, které níže uvádíme, se velmi snadno vysloví někomu, kdo nenese žádnou odpovědnost za jejich realizaci. Protože je ale přednesli jako ultimáta, bude dobré se na ně podívat trochu podrobněji:

1. NE! DALŠÍ VÝSTAVBĚ


Žádáme o účast veřejnosti při schvalování jakékoliv výstavby a to již na samém jejím počátku. Pozdější účast považujeme za naprosto neefektivní. Výjimku by tvořila individuální výstavba.
Na první pohled velice hezký požadavek. Kdo z nás by si nepřál rozhodovat o tom, jak velký dům postaví v našem okolí, aby nám zůstal hezký výhled do údolí. Jenže v praxi to bohužel tak snadno nejde. Praha 13 je rozvojovým územím na okraji hlavního města s mnoha volnými soukromými pozemky. Průběh schvalování stavebních záměrů, tedy územního a stavebního řízení, je striktně upraven stavebním zákonem. Ten přesně stanovuje, kdo je účastníkem řízení a v kterém okamžiku se k plánované výstavbě může vyjadřovat veřejnost. Účast veřejnosti v procesu schvalování výstavby od samého počátku je v praxi nerealizovatelná a v rozporu s platným stavebním zákonem. Co znamená od samého počátku? Když někdo koupí pozemek nebo když se přijde na stavební úřad zeptat, zda na něm smí stavět? Nikoli, proces je zahájen podáním návrhu žadatele o výstavbu. Kdokoli se může zúčastnit tzv. veřejného projednávání. Zaregistrovaná občanská sdružení mají dokonce možnost se přihlásit jako účastníci řízení - a také ji hojně využívají. Některá občanská sdružení se v poslední době svou účastí v řízeních snaží zastavit nebo zpomalit několik staveb, které jsou ve veřejném zájmu. Ohrožena je tak rekonstrukce Kulturního domu Mlejn i výstavba garáže pro Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky, kterou má v rámci stavby prodejny vybudovat a z větší části financovat společnost Lidl. Doufejme, že se tyto stavby přesto podaří realizovat.
Drtivá většina staveb ale vzniká na soukromých pozemcích. Ani městská část s některými příliš mohutnými stavbami nesouhlasí a využívá všech zákonných prostředků, aby jim zabránila. Přesto se to často nepodaří – příkladem jsou tzv. Dvojčata na Velké Ohradě, kde nepomohlo ani odvolání k Ministerstvu pro místní rozvoj. Někdy se jednáním podaří alespoň zmenšit hmotu stavby nebo snížit počet podlaží.

2. NE! PLETICHÁM RADNICE O ÚZEMNÍM PLÁNU


Žádáme seriózní zveřejnění přípravy nového územního plánu tak, aby občané měli možnost účasti na vytváření územního plánu.
Žádné „pletichy“ radnice o územním plánu neexistují. Zpracovatelem nového územního plánu není radnice Prahy 13, ale Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Postup při tvorbě nového územního plánu je stanoven stavebním zákonem. Prostor pro uplatňování námitek a připomínek občanů nastane ve chvíli zveřejnění konceptu územního plánu, který ještě není vyhotoven. Radnice Prahy 13 stejně jako občané čeká na dokončení konceptu. Praha 13 jako jediná z městských částí uspořádala setkání s občany, kde pracovníci stavebního úřadu proces projednávání a schvalování nového územního plánu vysvětlovali. Informace o možnostech účasti veřejnosti byla publikována také ve STOPu.

3

. NE! AROGANCI ÚŘEDNÍKŮ STAVEBNÍHO ODBORU


Požadujeme významnou personální obměnu stavebního odboru. Každé jednání na stavebním odboru Prahy 13 je pro občany utrpením, je velmi problematické získat jakoukoliv informaci. Pravými klienty jsou developři. Stavební odbor škodí obyvatelům Prahy 13.
Velice vážné obvinění bez jakéhokoli objasnění. Úředníci stavebního odboru musí při své práci postupovat v souladu s platnými právními předpisy a podávat informace v rámci zákona. Pokud se kterýkoli občan domnívá, že se konkrétní pracovník stavebního úřadu dopustil protiprávního jednání nebo arogantního chování, může odboru kontroly nebo tajemnici úřadu podat stížnost. Takové stížnosti jsou výjimečné a vždy jsou detailně prověřeny. Personální obměna kvalifikovaných pracovníků stavebního úřadu by musela být podložena vážnými důvody. To, že úředník v souladu se zákonem povolí stavbu, která se některým občanům nelíbí, tímto důvodem být nemůže.

4. NE! UCPANÝM SILNICÍM A PŘEPLNĚNÝM PARKOVIŠTÍM


Žádáme o řešení dopravy v Praze 13, která je přetížená tranzitem, dříve klidné ulice jsou ráno i večer ucpané kolonami aut. Nemáme kde parkovat, nemohou projet ani sanitky, natož hasičské vozy.
Složitá dopravní situace a přeplnění silnic je problémem, který trápí celou Prahu a všechna velká města. Neexistuje žádné okamžité řešení. Radnice dlouhodobě podporuje komplexní řešení v celopražském kontextu např. dobudování Pražského okruhu, Radlické radiály a dalších propojovacích komunikací.
Parkování na Velké Ohradě je dlouhodobým problémem, způsobeným umístěním sídliště a podhodnocením potřeby parkovacích míst při jeho projektování. Řešení jsou komplikovaná a nákladná. V současné době se připravuje zahájení stavby parkoviště a projekt tzv.„zakladače“ na auta.

5. NE! HLUČNÝM LETADLŮM


Žádáme zrušení přeletů letadel nad Stodůlkami. Vysoká hlučnost a spaliny z letadel, přelétajících nad Stodůlkami zhoršují životní prostředí hustě obydlené městské části.
Úplné zrušení přeletů je nereálný požadavek a autoři textu to jistě dobře vědí. Mezinárodní letiště celostátního významu se nedá přestěhovat a rozhodně to není v kompetenci Prahy 13. Radnice vyjednala s letištěm omezení přeletů na nezbytně nutnou dobu při údržbě hlavní přistávací dráhy a podporuje výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy, která přelety nad Prahou 13 omezí.

............................................................................................................................................

Kromě těchto požadavků zazněla na demonstraci obvinění vedení radnice z nečinnosti, nekomunikace a hrozba odvoláním, pokud požadavky Spolku nebudou splněny. Evropská demokracie stojí na instituci řádně zvolených zastupitelů a diktát jakékoli skupiny vůči ostatním občanům je nemyslitelný.


V momentě, kdy občanská sdružení začínají požadovat omezování legitimních práv ostatních občanů nebo záměrně negují rozhodnutí řádně zvolených orgánů samosprávy, obávám se, zda nejde o návrat k praktikám nechvalně známých uličních výborů z dob minulého režimu. Jako řádně zvolený člen samosprávy se musím ohradit proti zneužívání institutu občanských sdružení, jejichž činnosti si jinak velmi vážím.


Bez komentáře mohou zůstat nejnovější požadavky občanských sdružení. Požaduje se zde například, aby architektonická řešení, zejména barevnost fasád v jejich „místní příslušnosti“, byla konzultována s jejich zástupci, aby byla omezena možnost zaparkování v sídlišti pouze na jeden automobil na jeden byt, aby byl vyhláškou omezen počet domácích zvířat (zejména psů) v domácnostech a vydán zákaz věšení prádla na lodžiích panelových domů.


Co říci na závěr? Řádně zvolení zástupci Prahy 13 se budou nadále snažit zodpovědně rozhodovat na základě mandátu, který dostali od voličů. Budeme nadále komunikovat s občany a odpovídat na jakékoli dotazy a podněty a ty rozumné a reálné se budeme snažit podpořit.

Petr Zeman, zástupce starosty