Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jubilejní ročník Memoriálu Alice Masarykové


Jubilejní ročník Memoriálu Alice Masarykové

V sobotu 16. května se v rámci oslav 90. výročí založení Českého červeného kříže uskutečnil v Centrálním parku jubilejní 10. ročník Memoriálu Alice Masarykové. Připraveno bylo 8 stanovišť, na kterých si soutěžící mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci, resuscitaci, transport zraněného na lehátku nebo jízdu na invalidním vozíku. Letos zajistil čtyři stanoviště Oblastní spolek ČČK Praha 1, další čtyři pak složky integrovaného záchranného systému – hasiči, Městská a Poříční policie, Policie ČR a také Záchranná kynologická brigáda Praha. Nejen motorkářům byla určena ukázka výsledku dopravní nehody ve 180 km rychlosti, kterou připravila Motocyklová asociace ČR. „Letošního ročníku se zúčastnilo zhruba l00 soutěžících, stejný počet byl těch, kteří sice nesoutěžili, ale všechna stanoviště si prošli,“ řekla ředitelka Úřadu oblastního spolku ČČK Praha 1 Jaroslava Marková a dodala: „Jsem přesvědčená, že povědomí lidí o způsobu poskytnutí první pomoci roste. Jediné, v čem vidím problém, je přetrvávající ostych a možná i strach zeptat se, zda je naše pomoc potřebná. Nicméně věřím, že i toto se časem zlepší.“

 Eva Černá