Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Viola je volba

Viola je volba


Centrum sociálních služeb Praha zahájilo 1. dubna provoz nové služby. Jedná se o Informační a poradenské centrum Viola, které je určené pro muže a ženy, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými. Nabízí pomoc lidem, kteří byli vykázáni, ublížili svému partnerovi, bojí se rozpadu vztahu či k němu z důvodu jejich chování došlo, nebo se obávají dopadu konfliktů na své děti. Klient si o problému promluví s odborným pracovníkem, který mu pomůže se v situaci zorientovat. V případě potřeby mu poskytne informace o praktických postupech při řešení nebo kontakty na organizace, které můžou být při řešení jeho problému nápomocné. Samozřejmostí je nabídka osobní konzultace s poradcem psychologem. Osobní konzultace může být jednorázová nebo opakovaná podle potřeby klienta. IPC Viola funguje bezplatně a klient může vystupovat anonymně. IPC Viola funguje nonstop na telefonním čísle Linky důvěry 222 580 697 a v pondělí a ve čtvrtek od 11 do 13 hodin na telefonním čísle IPC Viola 773 666 784.

Zuzana Chomová