Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu MLEJN

Po dobu rekonstrukce Kd Mlejn se všechny pořady konají ve Spolkovém domě.

V době od června do září se budou ve spolkovém domě konat jen akce, které naleznete v kalendáři akcí na str. 4 – 7.