Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsledky kola filmové soutěže AntifetFest

 

I letos jsme se zapojili do amatérské filmové soutěže Antifet- Fest 2010 aneb Jde to i jinak! Soutěž je rozdělena na místní kola v zúčastněných městských částech, ze kterých postoupí vítězný snímek v dané kategorii do celopražského kola. V Praze 13 se do soutěže přihlásilo celkem 6 týmů s filmy na téma rizikového chování.

Do celopražského kola postoupily na slavnostním vyhodnocení v obřadní síni radnice dne 25. května dva filmy. Za kategorii základních škol to byl film Zatmění měsíce od týmu Gambelo studio z FZŠ Mezi Školami na téma xenofobie, respektive potíže cizinců neznalých češtiny v novém prostředí. A za kategorii středních škol to byl snímek Seduction od týmu PRO5 z Gymnázia ŠMVV na téma drogových závislostí. Všechny snímky jsou ke shlédnutí na www.antifetfest.cz. Zde zároveň probíhá hlasování o cenu diváka.

Celopražské finále, do kterého postoupily z Prahy 13 dva snímky, se uskuteční 16. června v kině Světozor. Držme jim pěsti.

Kontaktní osobou pro soutěž v MČ Praha 13 je protidrogový koordinátor Petr Syrový, tel. 235011453, e-mail: syrovyp@p13.mepnet.cz.