Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacet let inspirace pro děti, mládež i dospělé

Domeček v Chlupově ulici

Dvacet let inspirace pro děti, mládež i dospělé

Dům dětí a mládeže Stodůlky slaví letos své 20. narozeniny. Oficiální oslavy začaly v pátek 13. května, kdy jsme v našem sídle v Chlupově ulici přivítali starostu Prahy 13 Davida Vodrážku, jeho zástupce, několik ředitelů místních škol a školek a ředitelů domů dětí z dalších městských částí na vernisáži výtvarné a vzpomínkové výstavy věnované tomuto výročí. Oslavy pak pokračovaly v sobotu 14. května zahradní slavností – happeningem - naplněným hudbou, divadlem, soutěžemi a tvořivou hrou a v neděli 15. května slavnostní akademií ve Spolkovém domě, na které představily svou činnost pohybové a hudební kroužky.

 

Slavnostní zahájení oslav výročí

Jak to všechno začalo?

Tehdejší Místní dům dětí a mládeže (MDDM) Stodůlky byl zřízen 26. 6. 1991 jako příspěvková organizace Jihozápadního Města (dnes Městské části Praha 13). Do sítě škol a školských zařízení byl zařazen 1. 9. 2003.

Přestože Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy odmítlo tehdy pro nedostatek finančních prostředků MDDM Stodůlky financovat, městská část v čele s Petrem Bratským se za vznik MDDM postavila a zajistila takový finanční příspěvek, jako by byl spolufinancován ministerstvem školství.

První ředitelkou MDDM Stodůlky byla paní Iva Prošková (1991- 1993), druhou paní Milena Kubičková (1993 – 1997). Já jsem ředitelkou od srpna 1997.

Do září 1998 sídlil dům dětí v Lýskově ulici, kde probíhala činnost pouze ve 3 klubovnách – jednou z nich byla keramická dílna. Od září 1998 do září 2008 působil MDDM Stodůlky v dřevěné budově v Bronzové ulici, kde již bylo 7 kluboven pro činnost a pěkná zahrada včetně dětského a sportovního hřiště. V letech 1998 – 2001 měl dům dětí detašované pracoviště v Kuncově ul. Poslední stěhování do objektu bývalé školy v Chlupově ulici proběhlo v září 2009, současně došlo k přejmenování na Dům dětí a mládeže Stodůlky. V nové větší budově nabízíme činnost v 19 klubovnách rozdělených dle využití na prostory pro předškolní děti, pohybové a taneční sály, hudebny, výtvarné ateliery, keramickou a technickou dílnu i víceúčelové klubovny.

Technici bodovali na Robotickém dnuOd roku 1996 do roku 2006 se počet pravidelných účastníků kroužků zvýšil z 360 v 29 kroužcích na 760 dětí, mládeže a dospělých v 95 kroužcích s různým zaměřením. Za posledních pět let, převážně díky novým prostorám, vzrostl počet pravidelných účastníků zájmové činnosti na 1532 týdně ve 150 různě zaměřených kroužcích a klubech. Nabízíme kroužky výtvarné, hudební, pohybové, technické i společensko-vědní pro děti, mládež i dospělé od 6 měsíců do 99 let. Průměrně 100 dětí týdně přijde na dopolední programy se svou třídou. Počet táborů se zvýšil z jednoho na 20 a počet akcí z 15 na 70 za rok.

Počet stálých zaměstnanců se za posledních 15 let zvýšil ze tří na šest, počet externích pracovníků z 12 na přibližně 50. Nejdéle spolupracujícím externím lektorem je Ruda Fixmer, který vede kroužek leteckých modelářů již od září 1994.

Nabízené zájmové činnosti


Nejrychleji se rozvíjí oddělení rodičů s dětmi a předškolních dětí. Oblíbené jsou společné činnosti rodičů s dětmi s názvem Pohádka i všechny druhy činností pro samostatné děti od 2 do 6 let – dopolední školička i miniškolička. Specializované činnosti pro předškolní děti nabízí i ostatní oddělení.

Nejtradičnější je tvořivé oddělení – výtvarné činnosti, lidová tvorba i keramika byly v domě dětí od samého začátku a stále se těší zájmu všech věkových kategorií. Nejstaršími akcemi, pořádanými již od založení, jsou vánoční a velikonoční dílny. Děti z tvořivých kroužků se účastní pravidelných pololetních projektů zakončených výstavou s vernisáží. Mnohé z prací dětí můžete zhlédnout i na pravidelných výstavách v atriu radnice Prahy 13.

Modely je třeba vyzkoušet na voděNejmenším, ale velmi atraktivním oddělením je oddělení techniky, které zaznamenalo řadu významných úspěchů. Jan Šváb (*1985), který navštěvoval v letech 1997 – 2000 kroužek elektroniky a elektrotechniky a pod vedením Vladimíra Vosátky již jako žák ZŠ vyhrál nejedno 1. místo v soutěžích ERA, získal v roce 2005 ocenění Česká hlava za vysokorychlostní optické datové pojítko. Jakub Rösler jde v jeho šlépějích a letos opět obhájil první místo v Praze. Naše soutěžní družstvo nezapadlo ani na mezinárodní soutěži Robotický den, kde prošlo úspěšně homologacemi, do finálových bojů ale nepostoupilo.

Letečtí a lodní modeláři pořádají kromě tradiční drakiády i množství modelářských soutěží pro modely letadel i lodí.

Nejžádanější je v současné době pohybové oddělení, které nabízí kroužky již pro děti od 6 měsíců. Od cvičení miminek a cvičení rodičů s dětmi, mohou děti přejít do pohybových kroužků pro děti od 3 let: Šikulka, gymnastika a nově i cvičení RED (radostné a energické dovádění). Děti z těchto kroužků se účastní každoročně několika závodů, např. míčového trojboje, atletiky a sportovní gymnastiky. Získaly i několik medailových umístění. Pro starší děti, mládež i dospělé je připravena široká nabídka sportovních a tanečních kroužků.

Taneční skupina D.A.R. v akciV lednu 2009 vznikla taneční skupina D.A.R. Zakladatelkou a zároveň trenérkou skupiny je Veronika Jehličková. Dalšími trenéry jsou Adéla Suková a Lubomír Jedek. Jedná se o skupinu republiky v roce 2010 v kategorii show dance dospělí. Spolu s DDM Stodůlky a Klubem Mlejn pořádáme taneční soutěž O Stodůleckou růži. Více naleznete na www.dar-dance.unas.cz. Belly Habibi je skupina orientálního tance, která již 7 let působí pod hlavičkou našeho domu dětí. Prahu 13 tanečnice z Belly Habibi proslavily již na několika celostátních soutěžích a v letošní sezoně porotce i diváky okouzlily havajským tancem, žonglováním či choreografií s hedvábnými čínskými vějíři.

Čtyřicet tanečnic ve věku 8-30 let v dubnu a květnu 2011 zazářilo v soutěži Taneční skupina informace o skupině najdete na www.bellyhabibi.wbs.cz.

Koncert flétnistek hudebního odděleníV hudebním oddělení - při výuce hry na flétnu a kytaru - přistupujeme ke každému individuálně, proto v jednom kroužku najdete nejmenší počet dětí. Zpěváčků a zpěváků se již schází více. Flétnový soubor Trylek pravidelně vystupuje na koncertech v galerii Cesty ke světlu i jinde. Hudební oddělení pořádá již šestým rokem hudební soutěž Doremifa pro skupiny i jednotlivce v různých oborech hudebních činností. Letos se soutěže zúčastnilo již 250 účastníků.

Dalšími rozvíjejícími se činnostmi jsou různě zaměřené akce a tábory včetně stále oblíbenějších táborů příměstských. Stále větší oblibu si získávají i další nabízené zájmové činnosti: jazykové kurzy, vzdělávací kurzy pro dospělé pořádané ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže, vzdělávací programy pro základní školy a další aktivity.

Předškoláci pracují s nadšením

Co připravujeme do budoucna?


V současné době se plní poslední volná místa na letních táborech. Právě probíhají také zápisy na školní rok 2011/12. Přehled všech připravovaných kroužků a klubů včetně aktuálně volných míst a formuláře přihlášky najdete na www.ddmstodulky.cz.

Pro příští školní rok nabízíme, mimo tradičních a oblíbených kroužků i některé novinky:  pro předškoláky – angličtinu, odpolední školičku i miniškoličku, cvičení RED, stolní hry, tvoření pro rodiče s dětmi  pro školáky a mládež – dramatický kroužek, hudební skupinu, pěvecký sbor Stodůláček, irský tanec, scénický tanec, klub instruktorů, fotografický kroužek, multimediální prezentaci a komunikaci  pro dospělé – večerní kurz tvoření, dopolední lidovou dílnu s hlídáním dětí, kondiční kick box pro muže, taebo pro ženy Již 1. června vás ale zveme do Domečku v Chlupově 1800 na oslavu Dne dětí plnou soutěží, her a veselé nálady. Dopoledne je pro rodiče s dětmi a odpoledne pro všechny ostatní. Pozvánku s podrobnostmi najdete na www.ddmstodulky.cz.

O tábory je stále větší zájemTaké zveme na Letní orientální besídku taneční skupiny Belly Habibi, která se koná v neděli 12. června v Klubu Mlejn. Představí se vám 180 tanečnic z 15 kurzů orientálního tance s originálním programem, ve kterém navštívíme indický Bollywood, africké safari i asijské paláce. Od 18.00 vystoupí děti, od 20.00 mládež a dospělí.

Věříme, že i v dalších letech bude platit naše heslo: Děti, mládež, dospěláci, najdou u nás inspiraci.

Těšíme se na vás!

Michaela Gaydošová, ředitelka DDM