Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komunitní centrum sv. Prokopa slaví kulatiny

 

Komunitní centrum sv. Prokopa je místo setkávání nejen věřících, ale všech, kterým jde opravdu o dobro lidí. Je to kostel či bohoslužebný prostor pro několik křesťanských vyznání (katolíky, Křesťanské společenství, evangelíky, baptisty) a zároveň útočiště pro mnohé koncerty, mateřské centrum Prokůpek, psychoterapeutickou pomoc, výuku hudby, malby, OK.cz kancelář, přednášky cyklu Prokopská zastavení, kurzy Alfa (praktický úvod do křesťanství), setkání bytových družstev a společenství vlastníků, výstavy výtvarných prací a mnoho dalších. A že nevíte kde to je? Stojí přímo pod radnicí na Slunečním náměstí. Je mezi námi otevřené od 19. 6. 2001 a tedy již deset let slouží lidem dobré vůle k životu v plnosti. Chtěl bych se s vámi, čtenáři STOPu, podělit o radost, že nám centrum slouží již deset let, že se tam často v neděli ani pořádně nevejdeme, že je tu v Praze 13 mnoho skvělých lidí, s kterými můžeme spolupracovat. Chci touto cestou poděkovat všem příznivcům a sponzorům, počínaje Městskou částí Praha 13, až k těm, které vůbec nebylo vidět, ale mají lví podíl na tom, že se myšlenka stala realitou a zároveň prorockým činem pro budoucí realizace podobných staveb. Slavnost posvícení, kterou chceme poděkovat samotnému Stvořiteli za toto dílo, oslaví KC sv. Prokopa 19. června v 11.00 bohoslužbou za přítomnosti pana biskupa Karla Herbsta. Pokud půjdete během toho dne po ulici a někdo vám nabídne koláč, vězte, že je posvícenský od sv. Prokopa a je pro vás připravený pro radost a klidně ho přijměte. A pokud jste ještě nikdy Komunitní centrum sv. Prokopa nenavštívili, tak se někdy stavte, rádi vás uvidíme. www.centrumbutovice.cz.

P. Michael Špilar