Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krok k dialogu mezi rodiči a facebookovou mládeží

 

Naprostá většina současných webových sociálních sítí je určena pro mladou generaci zběhlou v používání internetu. Pro starší ročníky však představují aplikace jako Facebook, YouTube nebo Twitter nepřekonatelnou technickou překážku.
Nyní se však nabízí řešení, díky němuž mohou mladí ze svých oblíbených aplikací komunikovat nejen se sobě rovnými, nýbrž i se svými rodiči či prarodiči. Konečně se totiž nabízí aplikace, jejíž hlavní zásadou je jednoduchost!
Jmenuje se TYaMY a rodiče si v ní mohou pohodlně a přehledně číst, co jejich potomci podnikají, a to prostřednictvím zpráv uvedených v některé z výše uvedených „mládežnických“ komunit.
Princip jednoduchosti je zachován od samého začátku: Nastavení skupiny potomků pro zvoleného seniora a jejich komunikačních kanálů musí provést některý z potomků! Senior tak přijde k „hotové věci“ a může si již jen užívat novinek o své rodině!
Junioři tedy nyní mají poprvé možnost informovat rodiče o tom, co se s nimi děje, a přitom neopustit své oblíbené internetové prostředí. A jeden ze skupiny bývalých studentů ČVUT, kteří tuto aplikaci vyvinuli, bydlí v Praze 13.
Více informací o celém projektu najdete na http://press.tyamy.cz/.

Petr Hošek