Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Léčba lidí s poruchou osobnosti

Průměrně každý desátý člověk trpí poruchou osobnosti. Léčba v našich podmínkách obvykle probíhá ambulantně u psychologa a v krizových situacích tito lidé pobývají v psychiatrických léčebnách. V zahraničí existují komunity, kde se tito lidé léčí. Víte, že taková komunita sídlí přímo v Praze 13?
Představte si člověka, kterému selhalo úplně všechno. V žádné práci dlouho nevydrží, je zadlužený, hroutí se mu vztahy, trpí úzkostmi, depresemi, jeho nálady jsou nepředvídatelné, sebepoškozuje se a možná se dokonce pokusil o sebevraždu. To jsou jen některé rysy, které jsou často společné lidem s tzv. poruchou osobnosti.
Jak se může člověk s touto poruchou zbavit svého utrpení a zároveň tak zmenšit trápení lidem kolem sebe? Případný léčebný pobyt na psychiatrii je spíše krátkodobou záležitosti a je jasné, že léčba lidí s poruchou osobnosti si žádá dlouhodobou a systematickou péči s individuálním přístupem. Alternativu nabízí Občanské sdružení Kaleidoskop, které provozuje ambulanci a terapeutickou komunitu pro lidi s poruchou osobnosti. V Čechách je to ojedinělé zařízení - koncept vznikl ze zahraničních zkušeností, konkrétně z britské terapeutické komunity v nemocnici Henderson Hospital.
Jak tedy komunita léčí? Jedním z důležitých faktorů léčby je samotný fakt, že klienti žijí v komunitě s dalšími lidmi, kteří mají velmi podobné problémy a chtějí změnit svůj život a dosáhnout podobných cílů. „V komunitě neklademe důraz na nemoc člověka, ale na rozvíjení toho, co je zdravé. U nás se zabýváme člověkem a jeho fungováním ve vztazích a povinnostech,“ říká Renata Tumlířová, zakladatelka a ředitelka Občanského sdružení Kaleidoskop.
Terapeutická komunita Kaleidoskop je pobytové zařízení s nepřetržitým provozem pro klienty starší 18 let trpící poruchou osobnosti. Pobyt v komunitě trvá až 18 měsíců a během něj se klienti učí lépe poznat sami sebe a své potíže, osvojují si nové způsoby chování a navazují nové vztahy. Současně se učí větší samostatnosti a odpovědnosti za svůj život. „V komunitě učíme klienty uvědomit si, že mají na věci vliv a že o tom, jaký bude jejich život, rozhodují z větší části oni sami. Nabízíme jim zkušenost, že každý může někam patřit a být přijat takový, jaký je,“ uzavírá Renata Tumlířová.

Kontakt:
Více informací najdete na www.kaleidoskop-os.cz.
Ambulance Kaleidoskop (bezplatné sociální poradenství pro lidi trpící poruchou osobnosti a jejich blízké)
e-mail: ambulance@kaleidoskopos.cz, tel. 774 437 977