Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Peníze za úklid by se daly ušetřit

 

V polovině roku je čas ohlédnout se za letošní zimou a nevyzpytatelným jarem. O komplikacích při zimní údržbě komunikací jsme vás již ve STOPu informovali. Nyní bych se chtěl zastavit u jarního úklidu. Plochy chodníků a parkových cest ve správě městské části byly již před Velikonocemi uklizeny. Od dubna do poloviny května u nás proběhlo každoroční blokové čištění komunikací. Rozhodnutím soudu, který zpochybnil způsob odtahů vozidel, bylo letošní čištění komunikací výrazně ovlivněno a zkomplikováno. Přesto Technická správa komunikací hl. města Prahy úklid zdárně a ve stanovených termínech zvládla.
Chtěl bych poděkovat všem slušným řidičům, kteří svá vozidla včas přeparkovali a umožnili vyčištění vozovek a parkovacích zálivů.
Dnes již bohužel v některých lokalitách není poznat, že zde bylo s nemalými náklady uklizeno. V okolí kontejnerů se hromadí igelitové tašky s odpadky, starý nábytek, vyřazené oblečení, ale i nebezpečný odpad. Stačí, aby zafoukal vítr a je důvod ke stížnostem na nepořádek a požadavkům na úklid. Přitom by stačilo tak málo. Se starým nábytkem a objemným odpadem počkat, až bude v místě přistaven velkoobjemový kontejner. Termíny jsou pravidelně zveřejňovány ve STOPu i na webu Prahy 13. Obyvatelé mají také možnost odvézt tento odpad zdarma do nedalekých sběrných dvorů v Puchmajerově nebo Klikaté ulici. Je s podivem, kam a jak složitě jsou někteří lidé ochotni svůj odpad „uklízet“.
Všechny obyvatele Prahy 13 proto žádám, aby využívali k likvidaci odpadu určená zařízení a uklízeli i po svých psech. Stojany se speciálními sáčky jsou rozmístěny na všech plochách, které má ve správě odbor životního prostředí. Po použití je možné je vložit do kteréhokoli odpadkového koše. Prostředky, které nebudeme muset vynakládat na úklid po nezodpovědných lidech, můžeme využít na celkové zlepšení života a životního prostředí v naší městské části.

Aleš Mareček, zástupce starosty