Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zazpívaly maminkám

Děti z přípravných oddělení Kühnova dětského sboru a Kühňátek zazpívaly 17. května v obřadní síni radnice a dodatečně tak popřály maminkám k jejich svátku.