Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Středisko sociálních služeb zve k návštěvě

 

Zveme vás na Den otevřených dveří ve Středisku sociálních služeb Prahy 13, který se uskuteční v pondělí 18. června s tímto  programem: 10.00 – 10.30 Slavnostní zahájení provozu venkovních fitness prvků pro seniory v areálu střediska za účasti starosty Prahy 13 Davida Vodrážky a donorů, kteří cvičební prvky financovali – zástupců Nadace správného životního stylu a společnosti COLMEX a dalších hostů. Více o prvcích najdete na str. 31, 10.45 – 11.30 Setkání starosty Prahy 13 se seniory a diskuze o kvalitě života seniorů na třináctce a o plánované výstavbě Domu pro seniory, kterou připravuje hl. m. Praha, 13.00 – 17.30 Zpřístupnění prostor střediska veřejnosti, prohlídka objektu s průvodcem a odborným výkladem. V rámci dne otevřených dveří se můžete seznámit s činností střediska, se službami denního stacionáře a principy fungování terénní pečovatelské služby. Můžete navštívit provozní zázemí domu pro seniory, kuchyň a stravovací prostory. Podíváte se do klubu seniorů, do učebny, ve které se senioři zdokonalují v práci s počítačem a kde probíhá virtuální studium na Univerzitě třetího věku. K návštěvě Střediska sociálních služeb Prahy 13 (www.lukaspraha13.cz), které se nachází v Trávníčkově ulici 1746, blízko stanice metra B Luka, vás co nejsrdečněji zvou všichni zaměstnanci střediska.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13