Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Akce Jehla

Pravidelně 2× ročně pořádá Městská policie hl. m. Prahy akci zaměřenou na preventivní sběr použitých injekčních stříkaček odhozených na dětská pískoviště. Sběr probíhá koordinovaně po celém území Prahy.
Letošního jarního sběru v Praze 13 jsem se zúčastnil společně se strážníky. Navštívili jsme okolí Šostakovičova náměstí, Heranovy ulice, Velkou Ohradu a Řepy v Praze 17. Mimo dětská pískoviště byla plošně zkontrolována i další místa, kde by se mohly pohozené použité injekční stříkačky nacházet, např. keře, zídky, schodiště, náspy, podchody, altány, dětská hřiště, různá betonová zákoutí apod. Nalezeno bylo zhruba 10 kusů injekčních stříkaček a jehel, obaly od dezinfekčního materiálu Konzelín (zn. Con-Zellin) a od léků/drog (Subutex apod.). Žádná z nich však nebyla nalezena přímo na pískovišti či dětském hřišti.
Pro srovnání: za celý rok 2012 eviduje Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13 celkem 42 kusů nalezených injekčních stříkaček. Zároveň v městské části probíhá terénní program ke snižování rizik spojených s užíváním návykových látek. Provozuje ho Sananim, o.s. Jeho součástí je i tzv. výměnný program a sběr použitých injekčních stříkaček. V roce 2012 terénní pracovníci Sananimu nalezli na území Prahy 13 celkem 120 kusů. V případě, že někdo z občanů nalezne odhozenou použitou injekční stříkačku nebo její část, určitě je potřeba zavolat na tísňovou linku městské policie 156.

Petr Syrový, koordinátor protidrogové prevence, ÚMČ Praha 13