Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

„Chlupovka“ slaví dvacet let

 

Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale letos uběhne už dvacet let od vzniku školy, která se postupně z malé a neznámé školičky stala jednou z největších, ale také nejvyhledávanějších škol v Praze.

ZŠ Chlupova vznikla 1. července 1993 v bývalé budově jeslí jako nouzové řešení nedostatku škol na sídlišti. V sedmi třídách zasedlo 174 žáků a škola se pracně snažila překonat nedůvěru rodičů. O 16 let později měla už 13 tříd a vzdělávalo se v ní přes 300 žáků. V květnu 1995 jsme obdrželi statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze. Každoročně u nás ve škole vykonává praxi řada studentů pod vedením zkušených učitelů. Několik praktikantů včetně dvou mužů už rozšířilo řady našeho pedagogického sboru.

V září 1999 byla naše škola zařazena mezi školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Škola se profiluje výukou zejména angličtiny. Využíváme aktivních komunikativních metod a výuka je vedena v malých skupinách rozdělených podle pokročilosti žáků. Žáci mají také možnost studovat další cizí jazyk (němčina, francouzština, španělština a ruština). V březnu 2000 jsme od Dr. Bloem z Univerzity v Clevelandu (USA) převzali „Certifikát prvního tréninkového a metodického centra programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR“. Rozvíjíme bohatou lektorskou činnost a každoročně školu navštíví několik delegací učitelů z ČR a dalších zemí Evropy. Ve školním roce 2002/2003 jsme se stali pilotní školou a spolupracovali jsme s Výzkumným ústavem pedagogickým a MŠMT na tvorbě prvního školního vzdělávacího programu (ŠVP). V následujícím školním roce 2003/2004 jsme vlastní ŠVP ověřovali a stali se jednou ze tří škol v celé ČR, které byl uznán. Celostátní zavedení Rámcového vzdělávacího programu nás proto nijak nezaskočilo, naopak nám uvolnilo ruce. Na podzim 2003 byl škole udělen „Certifikát Tvořivá škola a Vzdělávací středisko činnostního učení“. I v této oblasti provádíme lektorskou činnost a školíme učitele z celé ČR. Zatímco okolní školy v oblasti se potýkaly s nedostatkem žáků, FZŠ Chlupova byla natolik populární, že nebyla schopna z kapacitních důvodů všechny zájemce přijmout. Proto bylo nutné hledat další možnosti rozvoje, které nastaly až přechodem do větší budovy.

K 1. září 2009 vznikla FZŠ prof. Otokara Chlupa spojením FZŠ Chlupova a FZŠ Fingerova. Nástupnickou organizací se stala FZŠ Chlupova sídlící v budově bývalé FZŠ Fingerova. V nové škole nám přibyl i 2. stupeň a postupně rozšiřujeme náš způsob výuky i tam. Podle neustále se zvyšujícího zájmu usuzujeme, že jdeme správnou cestou. Každoročně zapisujeme do prvních tříd kolem 170 žáků a ve škole je v současné době dvacet tříd na prvním a devět tříd na 2. stupni. Počet žáků se během čtyř let existence nové školy zvýšil až na 774.

V následujících třech letech po sloučení prošla škola náročnou rozsáhlou rekonstrukcí, při které zcela změnila vnější i vnitřní tvář. Přibyla nová barevná fasáda, velkoryse pojatá vstupní hala se skříňkami pro každého žáka, kterou zároveň využíváme spolu s otevřeným atriem pro akce a shromáždění. Pro snadnější orientaci slouží barevně odlišené chodby s relaxačními místy. Nová knihovna s počítači, studovnou a multimediální pracovnou se využívá pro výuku i mimo vyučování.

Renovací prošly i učebny a kromě nově zařízených kmenových tříd vznikly i odborné pracovny fyziky, chemie a přírodopisu s pracovními laboratorními místy pro žáky, učebny dějepisu a zeměpisu, několik jazykových minipracoven a moderně vybavená cvičná kuchyň se čtyřmi plně vybavenými varnými centry. Širokému využití se také těší nové sportovní zázemí, které zahrnuje dvě prostorné tělocvičny a rozsáhlé venkovní sportoviště. Vytvořili jsme nový společný Školní vzdělávací plán „Škola aktivního učení – šance pro každého“. Ve stejném roce jsme se zapojili do mezinárodního projektu Innovative Learning Environments – Inovativní prostředí pro učení a v letech 2010 – 2012 do národního programu MŠMT Cesta ke kvalitě, jehož ústředním motivem je sebehodnocení škol. Od roku 2010/11 jsme členy Asociace aktivních škol, které nechtějí jen přežívat. Toto krédo plně vystihuje naši dosavadní činnost. Neusínáme na vavřínech a snažíme se neustále zlepšovat práci učitelů i podmínky vzdělávání našich žáků. I přes problémy současného školství si totiž stále myslíme, že tato namáhavá a nikdy nekončící práce má hluboký smysl. Další informace o činnosti školy najdete na www.fzs-chlupa.cz.

Zuzana Majstrová, zástupkyně ředitelky