Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v červnu: Nejproslulejší žena světa před I. světovou válkou

Berta Suttnerová se narodila 9. června 1843 v domě č. 697 na rohu ulic Vodičkova a V Jámě. Přestože byl jejím otcem hrabě František Josef Kinský, byly vztahy s rodinou Kinských napjaté. Jako humanitně vzdělaná přijala místo guvernantky ve vídeňské šlechtické rodině Suttnerů. Za nejmladšího Artura se pak tajně provdala a oba odjeli do Gruzie. Utrpení poznané v lazaretech za rusko-turecké války zformovalo její životní filozofii. Její román Odzbrojte!, protiválečná činnost, boj za práva žen a národnostních menšin, to vše postavilo Bertu mezi přední představitele světového mírového hnutí. Úspěchem Berty i jejích přátel bylo zřízení Mezinárodního soudního dvora v Den Haagu r. 1899. Byla zářnou osobností mírových konferencí a společností po celém světě. Za svého stoupence považovala T. G. Masaryka. Velká míra vlivu na rozhodnutí Alfreda Nobela o zřízení fondu se připisuje právě jí, protože byla pro Nobela inspirací zejména při myšlence udělovat cenu za mír. Jako první žena na světě (a první Čech) obdržela baronka Bertha Sophia Felicita von Suttner, rozená hraběnka Kinsky z Vchynic a Tetova, 10. prosince 1905 Nobelovu cenu za mír. Zemřela roku 1914 ve Vídni v předvečer války, které se tolik obávala.

Dan Novotný