Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Akce „Jehla“

V úterý 17. dubna v době od 9.00 do 15.00 proběhla na území celého hlavního města mimořádná akce strážníků městské policie, která byla zaměřena na kontrolu vybraných lokalit s předpokládaným výskytem použitých injekčních stříkaček a dalšího biologického odpadu. V Praze 13 bylo na akci vyčleněno několik místních strážníků okrskové služby a také vozidlo se speciálními pomůckami na sběr nebezpečného materiálu. Prioritně byly prohledávány prostory kolem dětských hřišť, pískovišť, mateřských a základních škol, okolí stanic metra a také rekreační zeleň. Zajištěné injekční stříkačky budou zlikvidovány v souladu s podmínkami upravujícími nakládání s nebezpečnými odpady. V letošním roce plánuje Městská policie hl. m. Prahy další obdobnou akci, do které se opět zapojí i zdejší ředitelství.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP