Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Země s rekordní účastí

V úterý 19. dubna proběhla v Centrálním parku kampaň ke Dni Země, která je v Praze 13 cíleně zaměřená zejména na nejmladší obyvatele a také na rodiny s menšími dětmi. Jde o vzdělávací akci, kterou hravou formou zasvěcuje účastníky do oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Letos jsme zaznamenali rekordní účast, přišla zhruba tisícovka dětí se svými učiteli a vychovateli i celé rodiny. Děti si zahrály terénní hru připravenou odborem životního prostředí, ve které poznávaly zvířata a rostliny, sekce ekovýchovy byla v režii organizace Lesy hl. m. Prahy. Na děti čekal Tajemný les – stánky plné poznání a her. Moc nás potěšily dobré znalosti dětí, které byly za splněné úkoly odměněny.

Do kampaně pořádané odborem životního prostředí v rámci místní Agendy 21 se aktivně zapojili i starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš.

Dana Céová