Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadelní kukaň

Na konci dubna se konal třetí ročník Divadelní kukaně – nak(o)uknutí do tvorby divadelních kroužků DDM Stodůlky. Diváci mohli vidět autorská představení i ukázky z hodin a zaznamenat své dojmy a postřehy na barevnou zeď vzkazů. Hrát v zaplněném sále byla pro divadelníky vynikající a obohacující zkušenost. Děkujeme jim za tvůr čí nápady během celého školního roku a divákům za podporu.

Zdeňka Hiřmanová