Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máme přívětivý úřad

Začátkem května proběhlo v budově Národního archivu slavnostní předávání cen ve třetím ročníku soutěže Přívětivý úřad. Praha 13 obhájila loňské třetí místo v kategorii obcí s rozšířenou působností za oblast Hlavního města Prahy. Cenu z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny převzal tajemník úřadu Jaroslav Mareš.

Soutěž mapuje stav přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základním hodnotícím kritériem je schopnost poskytnout nadstandardní a kvalitní služby. Do soutěže se letos přihlásilo 151 obcí, tedy 66,5 % všech obcí s rozšířenou působností.

V soutěži bylo hodnoceno pět základních kritérií – dostupnost úřadu pro občany, transparentnost, komunikace, participace občanů a další nezařazené aktivity úřadu. Hodnotil se mimo jiné počet úředních hodin u jednotlivých agend, informování o stavu vyřízení požadavků, aplikace rozklikávacího rozpočtu, existence on-line archivů rozpočtů, aktivní komunikace úřadu prostřednictvím webové stránky, správa facebookového profilu, kvalita dalších komunikačních kanálů a v neposlední řadě bylo hodnoceno poskytování nadstandardních služeb či vzhled úřadu.

Všechna uváděná kritéria úřad Prahy 13 splnil v nadstandardním režimu, čímž si získal zmiňované třetí místo. Zůstat přívětiví pro nás zůstává i nadále prioritou.

Eva Libigerová